Kiedy małżeństwo jest nieważne?

brak zdjęcia

Ilość punktów: 862
Strona dodana: 2013-06-27
Ilość wejść: 1068

Powołując się na Kodeks Prawa Kanonicznego, małżeństwo to forma umowy konsensualnej pomiędzy mężczyzną a kobietą, która zawierana jest całkowicie nieprzymusowo i w pełni świadomie. Jeżeli któraś ze stron zatai istniejącą w małżeństwie przeszkodę, jeden z małżonków ma podstawę do skierowania do trybunału kościelnego skargi o nieważność małżeństwa. Przeszkodą, mówiąc najogólniej, jest okoliczność (opierając się na prawie Bożym lub ludzkim) uniemożliwiająca ważnie lub godziwie zawrzeć związek małżeński. Więcej informacji na temat czym jest nieważność małżeństwa znajdziesz na www.kanonista.eu.

portal walki © 2015s